Anslutning av en fettavskiljare

En fettavskiljare ansluts till avloppssystemet för att förebygga att detta sätts igen av fettpartiklar. Det finns lagkrav på att en fettavskiljare ska finnas installerad, till exempel i restaurang- och bageriverksamhet, på slakterier och i annan verksamhet med livsmedelshantering.

Så fungerar en fettavskiljare

Grundprincipen för en fettavskiljare är relativt enkel. Fett är lättare än vatten och flyter därför upp till ytan. För att separera det fett som hamnar i avloppet, till exempel när man diskar, leds avloppet till en fettavskiljare med en tank där de olika elementen får chansen att dela på sig. Det sker inte om du spolar ut resterna direkt i avloppssystemet utan flödet måste saktas ner för att principen ska fungera.

När flödet stillas kommer fettet att flyta upp till ytan och kan därifrån separeras för att återvinnas separat. Vattnet leds vidare ut i avloppet och slam och tyngre partiklar sjunker ner till botten, vilket gör att man kan rensa ut även detta och slipper få det utskickat i avloppsrören.

En fettavskiljare hjälper alltså till att minska belastningen på avloppssystemet och gör att det värdefulla fettet kan skickas till återvinning där det renas och används i andra typer av produkter. En klart bättre lösning än att det skickas ut i avloppet där det kan ställa till stora problem och orsaka stopp.

För verksamheter i Stockholm och övriga landet

Kontakta oss redan idag om du är intresserad av att hitta rätt fettavskiljare till din verksamhet. Vi tillhandahåller godkända och högkvalitativa fettavskiljare som kan placeras i mark på asfalt, grus samt på gräs. Vi levererar fettavskiljare komplett med fettnivålarm till kök och industri i Stockholm och övriga landet. Du når oss enklast via kontaktformuläret här på sidan eller på telefon: 010-455 24 61

Krav på installationen

En fettavskiljare måste installeras på rätt sätt och skilt från den livsmedelshantering som sker i er verksamhet. Vi hjälper er att hitta en passande placering som följer lagkraven. Vi installerar fettavskiljare i Stockholm samt i övriga landet. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet.

information om Alfa Fettavskiljare

Fettavskiljaren ska placeras på en plats som är lättåtkomlig för att det ska vara möjligt att enkelt tömma den och genomföra regelbunden tillsyn. De slangar som används för att tömma avskiljaren måste kunna dras utanför de lokaler där ni hanterar livsmedel. I vissa lägen väljer man därför att placera fettavskiljaren utomhus.

Utrustning såsom köksavlopp, golvbrunnar och diskmaskiner ska anslutas till fettavskiljaren, däremot får avloppsvatten från andra delar som toaletter och duschar inte anslutas till denna. Avfallet från dessa hanteras direkt av ordinarie reningsverk.

Vissa kommuner (bl a Stockholm) kan ge dispens för mindre verksamheter såsom caféer och sushirestauranger. Se över vilka regler som gäller för just ditt företag.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!