Fettavskiljare

Effektiv service för stora som små avloppssystem

Övriga tjänster

Ett brett tjänsteutbud inom VA

Matavfallssystem

Vårt matavfallssystem kallas Stockholmsmodellen och kan anslutas direkt till det kommunala spillvattennätverket. Det består av består av matavfallskvarn, matavfallsavskiljare och en godkänd fettavskiljare. Med hjälp av Stockholmsmodellen kan du hantera avfallet på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt. Dessutom får man en bättre arbetsmiljö tack vare smidigare sophantering. Finns redan en fettavskiljare så ka man välja bort den.

Matavfallskvarnar

Vi säljer och installerar även matavfallskvarnar av högsta kvalitet. Med en kvalitativ avfallskvarn så slipper du kladda med droppande och äckliga soppåsar. Dessutom kan en matavfallskvarn hjälpa dig till mindre sophantering och mindre mängder fett som orsakar stopp i rören. Restprodukterna blir till biogas och bidrar därför också till en bättre miljö.

Oljeavskiljare

Vi hjälper till med leverans och installation av alla den svenska marknadens bästa produkter inom oljeavskiljning. Vi har stora kunskaper på området och kan hjälpa dig att hitta det system som passar bäst just för din specifika verksamhet.

Stamspolning

Vi genomför kompetent stamspolning så att fastighetens avloppsstammar inte behöver bytas i förtid. Vi kontrollerar rören med kamera och ultraljud för att utröna vilket skick systemet är i. Om det finns behov så vårdar vi befintliga avloppssystem med skonsam teknik för att nå så lång hållbarhet som möjligt.

Rörinfodring

Rörinfodring innebär att man skapar ett nytt självbärande och hållbart rör inuti det gamla röret. På detta sätt sparar man mycket tid och behöver inte genomföra några dyra återställningar. Det ”nya” röret har dessutom minst lika bra egenskaper som ett konventionellt rör.  I vissa fall utför vi relining, vilket innebär att man sprutar in självbärande härdplast som även den blir självbärande.  Rörinfodring är ett utmärkt sätt att undvika ett tidsödande och kostsamt stambyte i en fastighet.

Rörinspektion

Genom att låta oss göra en rörinspektion så kan du snabbt få veta hur det står till med ditt avloppssystem. På det sättet tar vi reda på vilka åtgärder som är nödvändiga för stammarna i fastigheten. Vi letar bland annat efter orsaker till dålig lukt, läckage och stopp i avloppet. 

Problemlösning

Vi kan hjälpa dig att bli av med dålig lukt. Soprum, källare, vind – vi skapar en bättre luktmiljö i alla tänkbara miljöer. För att få bort den dåliga lukten använder vi en modern ozoneteknik som både är miljövänlig och effektiv när det handlar om att få bort otrevliga odörer. Vi kan även få bort bakterier, virus och skadliga mikroorganismer med denna metod. Vi skräddarsyr en lösning just för dig.

Bioteknik

Vi erbjuder även biologiska medel med ett flertal fördelar. De reducerar fett och lukt, minskar stopp i avlopp och leder till enklare sophantering, med mera.  Allt på ett modernt och miljövänligt sätt.

 

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!