Övriga tjänster

Ett brett tjänsteutbud inom VA

Brunnar

Vi tillhandahåller dagvattenbrunnar, rensbrunnar, nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar och mycket mer. Våra brunnar finns med eller utan sandfång samt med invändigt eller utvändigt monterat vattenlås.

Pumpstationer

Hökvalitativa pumpstationer för dagvatten eller spillvatten. Levereras färdiga för användning. Vi skräddarsyr även pumpstationer för att de ska passa in i omgivningen. Hör av dig om du vill ha mer information om våra pumpstationer.

Oljeavskiljare

Vi hjälper till med leverans av alla den svenska marknadens bästa produkter inom oljeavskiljning. Vi har stora kunskaper på området och kan hjälpa dig att hitta det system som passar bäst just för din specifika verksamhet.

Passdelar

Vi kan även erbjuda en mängd olika passdelar i plast och betong som är till för att höjdanpassa mellan brunn och betäckning. 

Betäckning

Kvalitativa betäckningar i gjutjärn med eller utan galler. Tillverkade enligt SS-EN 124.

Anläggning för vattenåtervinning

Anläggning i betong som är till för att minska förbrukningen av färskvatten. Kan levereras med eller utan slam- och sandavskiljare.

 

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!