Fettavskiljare

Effektiv fettavskiljning för stora som små avloppssystem | 010-455 24 61

Artiklar

Hur fungerar en fettavskiljare?

12 okt 2018

Principen för en fettavskiljare är att fett är lättare än vad vatten är. Det gör att om exempelvis en person i ett restaurangkök häller ut fett i avloppet så kommer detta fett att fastna i en fettavskiljare (som påminner invändigt om en slags sluss) innan det når avlopp och vattenledningar. Då fettet stelnar inne i [...]


Egenkontroll av fettavskiljare

14 aug 2018

För verksamheter inom livsmedelshantering - cafeér, restauranger, gatukök, förskolor. äldreboenden, skolor och så vidare - så finns det krav att en fettavskiljare ska finnas installerad. Avger man mer fett än vad ett vanligt hushåll gör så ska detta också samlas upp genom just en fettavskiljare. "Som fastighetsägare så har man ett ansvar i att se [...]


Återvinning av gammalt matfett

16 jul 2018

En fettavskiljare har två stycken klara fördelar. Den första är den mest uppenbara: genom att man reglerat för verksamheter som håller på med livsmedel - restauranger, caféer, gatukök, storkök, bagerier och så vidare - att en fettavskiljare måste finnas så har man också kommit till bukt med ett stort problem. Den andra anledningen handlar om [...]


Gör dig av med fett på ett korrekt sätt

12 jun 2018

Frågan om fett och hanteringen av detta har länge negligerats och behandlats styvmoderligt. Det har skapat problem som i slutändan tvingat fram åtgärder. Problemen i fråga har inneburit att översvämningar skett i olika fastigheter, att avloppsystem drabbats av stopp och att kostnaderna blivit höga för att korrigera dessa. "Genom att vi i Sverige har lagstiftat [...]


Dålig lukt vid felaktigt placerad fettavskiljare

16 maj 2018

En fettavskiljare är en absolut nödvändighet. Den kommer dock även med ett visst ansvar. Regelbunden tömning är ett exempel. Det brukar ske genom att man som exempelvis restaurangägare löser ett abonnemang - i Stockholm sker all tömning av Stockholm Vatten och således får sin fettavskiljare tömd på utsatta dagar och tider; på samma sätt som [...]


Larm i fettavskiljare varnar för överfyllning eller stopp

24 apr 2018

Larm i fettavskiljare varnar för överfyllning eller stopp Dels så finns det krav på att en fettavskiljare måste finnas, dels så finns det krav på att den är anpassad efter verksamheten samt installerad enligt svensk standard. Ett tredje krav handlar om larm som varnar för överfyllning eller för stopp. Även om man tecknat ett abonnemang [...]


Korrekt underhåll av fettavskiljare

24 apr 2018

Det absolut viktigaste gällande underhållet av en fettavskiljare handlar om tömningen. Beroende på vilken kommun man tillhör samt vilken typ av verksamhet man har - storlek exempelvis - så finns det givna regler att följa gällande när fettavskiljaren ska tömmas. Ett bra alternativ är att använda abonnemangstömning där man regelbundet får det underhåll som krävs. [...]


Vanliga frågor om fettavskiljare

24 apr 2018

Finns det krav på när en fettavskiljare ska installeras? Svar: : Verksamheter inom livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad. En restaurang, ett skolkök, ett café eller en större aktör inom livsmedelsindustrin är samtliga exempel på verksamheter som inkluderas i kraven. Anledningen är enkel: i dessa verksamheter så använder man fett i en större omfattning och [...]


SS-EN 1825 | Så fungerar det

24 apr 2018

Många kommuner i Sverige har haft problem med sina avloppssystem. Problem som inneburit stopp och där boven i dramat kunnat spåras och identifieras som fett. Fett som kommer från lokala verksamheter inom livsmedel - caféer, restauranger, bagerier, slakterier, gatukök, storkök, hotell, värdshus och så vidare - och vars större volymer orsakar stopp i ledningar och [...]


 

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!