Artiklar

Kompost inomhus – så fungerar det

14 sep 2021

Visst kan du kompostera och odla egen jord hemma i villan eller bostadsrätten. Låt ditt hushållsavfall som gamla blommor, matrester och kaffesump bilda ett eget kretslopp mellan husets väggar. Här tipsar vi om två möjliga metoder att skapa en kompost hemma. En kvist på en planta som gått av, blommor, ett och annat äppelskrutt – [...]


Tips på miljövänliga plastpåsar

26 jul 2021

Den nya skatten på plastpåsar har blivit - inte helt oväntat - en het potatis. Tanken med denna skatt, som alltså gör att en plastpåse blir dyrare i livsmedelsbutiken, är att vi ska sluta välja plast enligt den slentrianmässiga rutin många av oss haft. Effekten? Visst, det har blivit bättre. Många väljer istället en pappkasse [...]


Vad händer med felsorterat avfall?

22 maj 2021

I de flesta svenska hem källsorteras det numera. Men vad händer egentligen med det avfall som sorteras fel? Här berättar vi mer om detta. Avfall som sorteras fel sker på bekostnad av miljön – och i förlängningen oss alla. Därför får du betala en extra avgift när du sorterar fel. Lagen om att sortera avfall [...]


Smart sopsortering i köket

24 mar 2021

Genom smart sopsortering i köket kan man som privatperson skaffa sig många fördelar. Dels så får man en enklare vardag där sopsortering och annat kan ske på ett enklare, mer effektivt sätt. Dels så kan man också förhindra en massa onödigt jobb med att fixa stopp i avloppet. Det senare kan även, på längre sikt, [...]


Behöver man bygglov för att installera fettavskiljare?

20 jan 2021

Behöver man bygglov för att installera fettavskiljare? Nej, i de flesta fall så krävs det inget bygglov för att installera en fettavskiljare. Reglerna skiljer sig emellertid åt beroende på vilken kommun man tillhör och således så måste du som ägare till en verksamhet där en fettavskiljare måste användas utgår från var den verksamheten ligger. Du [...]


Korrekt underhåll av fettavskiljare

16 dec 2020

En fettavskiljare måste underhållas regelbundet. Underhållet innefattar bl a tömning, påfyllning av vatten samt allmän rengöring. Vad ingår i underhåll av en fettavskiljare? Det absolut viktigaste gällande underhållet av en fettavskiljare handlar om tömningen. Beroende på vilken kommun man tillhör samt vilken typ av verksamhet man har - storlek exempelvis - så finns det givna [...]


Återvinning av gammalt matfett

24 nov 2020

En fettavskiljare har två stycken klara fördelar. Den första är den mest uppenbara: genom att man reglerat för verksamheter som håller på med livsmedel - restauranger, caféer, gatukök, storkök, bagerier och så vidare - att en fettavskiljare måste finnas så har man också kommit till bukt med ett stort problem. Den andra anledningen handlar om [...]


Vad gör man med gammal frityrolja?

25 okt 2020

Gammal frityrolja ska aldrig hällas ut i avloppet då fett kan orsaka stora problem i rör och anläggningar. Häll den i en tät påse och släng i soporna. Vad ska man göra med gammal frityrolja och matfett? Frityrolja När du friterar använder du en så pass stor mängd olja att den absolut inte ska hällas [...]


Så fungerar en avfallskvarn

21 sep 2020

En avfallskvarn är en mekanism som installeras i diskbänkens avlopp för att mala ner köksavfall som sedan spolas bort. Miljöfördelarna är omdiskuterade. Hur fungerar en avfallskvarn? En avfallskvarn är en cylinderformad apparat som byggs in under diskbänken i anslutning till avloppet. Kvarnen innehåller ett motordrivet rivverk som finfördelar organiskt köksavfall som till exempel potatisskal eller [...]


Hantering av fett i hemmet - en genomgång

19 aug 2020

Hantering av fett i hemmet - en genomgång. Hur ska man göra med allt fett som bildas i samband med att man lagar mat? Fett kan skapa stora problem och göra så att avlopp kleggar igen och att rör och ledningar riskerar att brista som en följd av detta. Här följer därför en genomgång kring [...]


SS-EN 1825 | Så fungerar det

4 jul 2020

SS-EN 1825 är en kvalitetsmärkning för såväl arbete som för fettavskiljare. Den ser till att avskiljaren uppfyller vissa krav. Många kommuner i Sverige har haft problem med sina avloppssystem. Problem som inneburit stopp och där boven i dramat kunnat spåras och identifieras som fett. Fett som kommer från lokala verksamheter inom livsmedel - caféer, restauranger, [...]


Backventil för avlopp – så fungerar det

2 mar 2020

Översvämning i hemmet är en mardröm. Du kan undvika det genom att sätta in en backventil för avlopp - så fungerar det: Du har säkert sett det på tv, översvämmade hus som riskerar att få rejäla skador. Intervjuade husägare som modfällda skakar på huvudet och säger att “försäkringen täcker inte”. Eller så har du kanske [...]


Kan man ha fettavskiljare i hemmet?

16 jan 2020

Ja, man kan ha en fettavskiljare i hemmet - men det finns inga krav på att detta ska finnas. Det finns det däremot för alla som hanterar livsmedel i en större skala och som därigenom också släpper ut mer fett i avloppet än vad gemene man gör. Syftet med att använda en fettavskiljare är att [...]


Så fungerar en gravitationsavskiljare

16 okt 2019

En gravitationsavskiljare av betong är något som lämpar sig för restauranger, cafeér, slakterier och andra hanterare av livsmedel. Gravitationen gör att fettet som åker med i spillvattnet fastnar på botten och där man sedan på ett enkelt sätt kan rengöra trumman där fettet i fråga hamnar. Tack vare betonggjutningen så garanteras en stabil konstruktion som [...]


Hur fungerar en fettavskiljare?

12 okt 2018

Principen för en fettavskiljare är att fett är lättare än vad vatten är. Det gör att om exempelvis en person i ett restaurangkök häller ut fett i avloppet så kommer detta fett att fastna i en fettavskiljare (som påminner invändigt om en slags sluss) innan det når avlopp och vattenledningar. Då fettet stelnar inne i [...]


Egenkontroll av fettavskiljare

14 aug 2018

För verksamheter inom livsmedelshantering - cafeér, restauranger, gatukök, förskolor. äldreboenden, skolor och så vidare - så finns det krav att en fettavskiljare ska finnas installerad. Avger man mer fett än vad ett vanligt hushåll gör så ska detta också samlas upp genom just en fettavskiljare. "Som fastighetsägare så har man ett ansvar i att se [...]


Gör dig av med fett på ett korrekt sätt

12 jun 2018

Frågan om fett och hanteringen av detta har länge negligerats och behandlats styvmoderligt. Det har skapat problem som i slutändan tvingat fram åtgärder. Problemen i fråga har inneburit att översvämningar skett i olika fastigheter, att avloppsystem drabbats av stopp och att kostnaderna blivit höga för att korrigera dessa. "Genom att vi i Sverige har lagstiftat [...]


Dålig lukt vid felaktigt placerad fettavskiljare

16 maj 2018

En fettavskiljare är en absolut nödvändighet. Den kommer dock även med ett visst ansvar. Regelbunden tömning är ett exempel. Det brukar ske genom att man som exempelvis restaurangägare löser ett abonnemang - i Stockholm sker all tömning av Stockholm Vatten och således får sin fettavskiljare tömd på utsatta dagar och tider; på samma sätt som [...]


Larm i fettavskiljare varnar för överfyllning eller stopp

24 apr 2018

Larm i fettavskiljare varnar för överfyllning eller stopp Dels så finns det krav på att en fettavskiljare måste finnas, dels så finns det krav på att den är anpassad efter verksamheten samt installerad enligt svensk standard. Ett tredje krav handlar om larm som varnar för överfyllning eller för stopp. Även om man tecknat ett abonnemang [...]


Vanliga frågor om fettavskiljare

24 apr 2018

Finns det krav på när en fettavskiljare ska installeras? Svar: Verksamheter inom livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad. En restaurang, ett skolkök, ett café eller en större aktör inom livsmedelsindustrin är samtliga exempel på verksamheter som inkluderas i kraven. Anledningen är enkel: i dessa verksamheter så använder man fett i en större omfattning och på daglig [...]


 

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!