Fettavskiljare

KORREKT HANTERING AV FETTRESTER

TA HAND OM FETTRESTER
PÅ RÄTT SÄTT

FETTAVSKILJARE FÖR KORREKT AVFALLSHANTERING

Den som bedriver verksamhet kopplad till livsmedel i någon form vet att det ställs krav på att en fettavskiljare kopplas till avloppssystemet. Vi på Interspol tar fram skräddarsydda system anpassade till just er verksamhet och hjälper er även med service och underhåll såsom tömning och rengöring. Välj oss när ni vill ha en partner som hjälper er med alla delar av avfallshanteringen.

På denna sida kan ni läsa mer om våra fettavskiljare och de krav som ställs. Kontakta oss för mer information och för att få offert på en passande anläggning till er verksamhet.

Vad är en fettavskiljare?

Kort sagt så är en fettavskiljare ett aggregat som separerar fett från vatten. I livsmedelsverksamhet brukar det produceras avloppsvatten som innehåller såväl smutsat vatten, fettrester och matrester. Fettavskiljaren kombineras gärna med en tank för uppsamling av matavfall. Så får ni ett helhetligt system för att ta hand om de restprodukter som kommer ut med avloppsvattnet.

Lagkrav på att installera fettavskiljare finns för alla verksamheter där en förhöjd mängd fett kan tänkas åka ut med avloppsvattnet. Framför allt är det företag i livsmedelsbranschen som berörs av detta, men kan även komma att appliceras på andra verksamheter. Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som gäller för dig och vilka andra typer av utrustning utöver fettavskiljare som du kan behöva i din verksamhet. Vi erbjuder helhetslösningar för avfallshantering.

Därför ska en fettavskiljare installeras

En fettavskiljare installeras för att man ska undvika att det blir stopp i avloppssystemen, både i de egna lokalerna och i det kommunala avloppsnätet. I verksamheter som exempelvis restauranger åker stora mängder fett ut med diskvattnet, även om man försöker samla upp huvudparten innan man diskar. Om detta överskottsfett inte tas om hand kommer det att sätta sig som en film i avloppsrören som sakta byggs på till dess att rören helt blockeras. Detta kan få kostsamma problem som följd, till exempel att man måste högtrycksspola rören för att bli av med blockeringar eller i värsta fall får byta ut rördelar som helt har satts igen. Det kan också ge upphov till otrevliga lukter som man inte gärna vill ha i sin verksamhet. Här kan du läsa mer om hur de fungerar.

För att skydda avloppsnätet finns det därför krav på att livsmedelsverksamheter installerar en fettavskiljare som tar hand om avfallet. Värt att nämna är också att man bör undvika att hälla ut fett direkt i avloppet, även om man har en fettavskiljare installerad. Fett från fritöser eller om man har stekt i större mängder fett i en panna skall sorteras separat för att återvinnas.

Våra fettavskiljare

Våra Fettavskiljare följer svensk standard SS-EN 1825 och kan placeras såväl utomhus som inomhus. De finns tillgängliga i olika storlek och av olika fabrikat för att vi ska kunna erbjuda lösningar som passar verksamheter av varierande storlek och för att kunna hantera den mängd fett som produceras. Vi har även fettavskiljare med pump för att kunna installera lösningar även där man är tvungen att placera avskiljaren på en plats som ger en höjdskillnad gentemot avloppet. Vi ser till att tömningsledningar och avluftning placeras så att de lever upp till lagkraven på att inte vara placerade i eller för nära de utrymmen där livsmedel hanteras.

Om ni har en relativt liten verksamhet (café, korvkiosk, sushirestaurang mm) finns det möjlighet att ansöka om dispens för att få ha en mindre fettavskiljare i Stockholms kommun. Vi hjälper er gärna med ansökan och tar fram rätt utrustning.

Mer detaljerad information kan du läsa i våra produktblad som hittas här.

Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet

När du anlitar oss får du hjälp av ett företag med både kvalitets- och miljöcertifiering (ISO 9001 respektive ISO 14001). Det innebär att vi har de rutiner och kunskaper som krävs för att kunna hjälpa er att få ett system som lever upp till gällande krav på fettavskiljning för olika verksamheter. Vi installerar alla de typer av system för fettavskiljning som förekommer på marknaden och kan rekommendera det system som passar bäst för just er verksamhet.

Välkommen att kontakta oss idag så bokar vi in ett möte där vi går igenom behoven i er verksamhet och tar fram offert på passande system för fettavskiljare och andra former av avfallshantering enligt behov. Vi erbjuder helhetslösningar för vatten och avlopp, hantering av matavfall, olja, problemlösning vid dålig lukt, stamspolning och mycket mer. Med oss som er partner har ni tillgång till hög kompetens som hjälper er att bedriva er verksamhet på ett bättre sätt. Välkomna till Interspol!

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!