Dålig lukt vid felaktigt placerad fettavskiljare

En fettavskiljare är en absolut nödvändighet. Den kommer dock även med ett visst ansvar. Regelbunden tömning är ett exempel.

Det brukar ske genom att man som exempelvis restaurangägare löser ett abonnemang - i Stockholm sker all tömning av Stockholm Vatten och således får sin fettavskiljare tömd på utsatta dagar och tider; på samma sätt som vid exempelvis sophämtning.

Ett annat ansvar ligger i kontroll, skötsel och installation. Där är det fastighetsägaren som bär ansvaret. Regelbunden besiktning är ett krav. En fettavskiljare som fungerar sämre än den ska kan nämligen komma med stora problem. Likaså kan sägas gällande placeringen av denna. Placeras den fel så finns en risk i att dålig lukt uppstår - och vem vill äta i en restaurang som luktar illa?

Varför uppstår den dåliga lukten?

Att dålig lukt kan komma ur en fettavskiljare är i sak inga konstigheter. Den kommer utav en mikrobiell aktivitet som innebär att bakterier äter på fett och avlagringar - då denna nedbrytning sker så uppkommer en odör som en följd av att mikroorganismer produceras. Dessa mikroorganismer trivs i syrefattiga miljöer - en fettavskiljare är en perfekt plats.

Det primära är att förhindra lukten från att spridas och där är placeringen högprioriterad. Det är dock inte den enda förklaringen. Även en korrekt placerad fettavskiljare kan avge obehaglig lukt - läs stank - och därför är installationen extremt viktig.

Anlita proffs för installationen

Den vanligaste orsaken till dålig lukt som sprider sig handlar om att installationen skett på ett felaktigt sätt. Företaget man anlitat har inte tagit alla faktorer som kan skapa odör och stank i beaktning. Det kan handla om feldimensionering, det kan handla om att den är felaktig ansluten till ventilationen eller, som sagt, om en felaktig placering.

Misstag har alltså gjorts redan vid projekteringen och därför bör man säkerställa att företaget man anlitar är professionella, har god vana och rätt utbildning. Att hitta orsaken till dålig lukt i efterhand kan vara svårt och därför gör man bäst i att undvika problemet genom att agera korrekt redan vid installationen.

Gullmarsplan - ett tydligt exempel på stanken från en fettavskiljare

Har du någon gång stått vid perrongen för södergående tåg vid Gullmarsplan så har du också förmodligen också upplevt obehaget av en stark odör. En stank som kan liknas vid bajs. Det är ett mysterium som gäckat stockholmare i flera år: varför luktar det ren skit vid Gullmarsplan? Mysteriet är löst.

Det handlar om att avluftningen till fettavskiljaren till Gatuköket är riktad åt fel håll. Då vinden blåser åt fel håll så leds lukten inte ut över spåret - den leds in över perrongen och ut i terminalhallen. Där har vi ett gott exempel på vilken komplex fråga installationen är och vilka faktorer som måste tas i beaktning.

Snart är dock stanken ett minne blott. Detta då man ska genomföra en insats som innebär att lukten ska ledas ut mot Nynäsvägen istället. Det är något som de dagliga tunnelbanependlarna kommer att uppskatta. Frågan är om de som pendlar med bil kommer att göra detsamma?

Kort om Fettavskiljare

Att driva en restaurang eller någon annan typ av verksamhet som hanterar livsmedel - café, storkök, grill, förskola, äldreboende, bageri med flera - innebär att man har krav på sig att ha en fettavskiljare installerad. En fettavskiljare ska finnas i verksamheter som normalt avger mer fett än vad en vanlig flerbarnsfamilj gör - det är en tumregel att luta sig mot.

Principen för en fettavskiljare är som följer: i och med att fett har en högre densitet än vatten så kommer det - efter att det stelnat - att åka uppåt. Det en fettavskiljare gör är att samla upp fettet och filtrera ut vattnet i avloppssystemet.

Ett avloppssystem som annars skulle ta stor skada om fettet i fråga följde med vattnet ut. Skador i form av stopp, av översvämningar och i form av rent sanitära problem - råttor som kryper in i rör- och ledningar i jakt på föda.

Det finns vissa saker som man bör vara medveten om. En fettavskiljare kräver besiktning och gällande installation så bör den läggas i professionella händer. Om inte så riskerar man skador och man riskerar även att - som exempelvis restaurangägare - att skjuta sig själv i foten. Dålig lukt vid en felaktigt placerad fettavskiljare är mer en regel än ett undantag.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
19 Dec 2022