Vanliga frågor om fettavskiljare

Finns det krav på när en fettavskiljare ska installeras?

Svar: Verksamheter inom livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad. En restaurang, ett skolkök, ett café eller en större aktör inom livsmedelsindustrin är samtliga exempel på verksamheter som inkluderas i kraven. Anledningen är enkel: i dessa verksamheter så använder man fett i en större omfattning och på daglig basis (i exempelvis matlagningen). Har man ingen fettavskiljare så riskerar man att se allt detta fett orsaka stopp i stammarna i fastigheten - eller i det kommunala avloppssystemet.

Fett är lättare än vatten och då det åker ut - tillsammans med avloppsvatten - i ledningsnätet så sjunker temperaturen. Det gör att fettet separerar dig från vattnet, stelnar och fastnar som en hinna på avloppsrören. För mycket fett kan orsaka ett totalstopp och dels leda till svåra översvämningar samt kostsamma korrigeringar. Vi minns alla den gigantiska fettklump som hittades i Londons avloppssystem i somras. Av denna kan vi lära att det finns ett behov av att använda fettavskiljare och varför det finns specifika krav kring vilka som behöver en sådan installerad.

Vad händer med fettet?

Svar: Fettet som samlas i en fettavskiljare går inte till spillo. Det används till olika produkter och det går även att användas som biogas (någots om vissa kommuner i Sverige gör). Naturligtvis så renas det innan det använd för någon typ av produkt som en konsument använder i sin vardag.

Måste jag som privatperson installera en fettavskiljare i min villa?

Svar: Nej. Som privatperson så använder man inte samma volymer av fett i sin vardag som exempelvis en restaurang. Däremot så ska man dock inte hälla fett direkt i avloppet oavsett. Det kan på sikt skapa problem av samma skäl som om restaurangen i fråga gör det.

Du ska alltså inte hälla det överblivna fettet från din stekpanna direkt i vasken. Ett tips: använd en gammal mjölkkartong som kärl. Häll fettet - efter att det svalnat - i kartongen, låt det stelna och släng det därefter i återvinningen.

Min verksamhet är så liten - måste jag ändå använda en fettavskiljare?

Svar: Tumregeln är att du ska göra det. Däremot så går det att ansöka om dispens för att installera en mindre sådan som är mer anpassad efter era behov. Rådet är att ta hjälp med själva ansökan.

Kan jag installera min fettavskiljare på egen hand?

Svar: Det finns tydliga regler som måste följas vid installationen av en fettavskiljare. Dessa finns för att förhindra att skilja den åt från er ordinarie verksamhet. Gällande placering så ska en fettavskiljare dels placeras på ett sätt som underlättar hantering och tömning.

Dels så ska slangarna som används vid nämnda tömning vara placerade utomhus för att underlätta. I vissa fall så måste därför en fettavskiljare placeras utomhus. Allt detta gör att du bör ta hjälp med installationen. Helt enkelt för att undvika framtida problem.

Är det något annat jag bör veta?

Svar: Ja, du bör se över reglerna i den kommun du bor i. Ska du exempelvis öppna ett café i Stockholm och är i behov av en fettavskiljare så måste du dels göra en anmälan - och invänta ett startbesked från Stadsbyggnadskontoret - innan denna installeras. Dels så måste du även kontakta Stockholms Vatten.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
31 May 2023