Checklista för att bygga nytt restaurangkök

När man skall bygga ett restaurangkök finns det mycket som man behöver ta hänsyn till. Bygget måste planeras noggrant för att det skall finnas plats att laga mat på ett livsmedelssäkert sätt. Ett restaurangkök har högra krav på sig än ett vanligt kök och utrustningen som används i restaurangkök behöver många gånger speciella tillstånd. Här är en lista med de viktigaste sakerna att tänka på när man skall bygga ett nytt restaurangkök.

Ansök om bygglov

Vare sig du ska bygga en helt ny restaurang eller bygga om en äldre lokal till restaurang så kommer du behöva bygglov. Det kan vara en bra ide att ta hjälp av en arkitekt eller en annan person som är bra på de regler som finns när man skall bygga restaurangkök.

Installera fettavskiljare - undvik stopp

I lokaler där det lagas mycket mat behövs det en fettavskiljare så att inte fettet fastnar i ledningar och orsakar stopp. Innan du installerar en fettavskiljare behöver du anmäla det till kommunen och till vatten- och avfallsbolaget i din kommun. Du måste få ett startbesked från kommunen innan du installerar fettavskiljaren.

Ventilation - för både gäster och personal

Det krävs god ventilation för får bort matos och ångor. En obligatorisk ventilationskontroll, även kallat OVK, skall göras innan ventilationssystemet används. Sedan görs OVK kontinuerligt för att garantera att inomhusklimatet är bra för gäster och personal. Anlita en certifierad kontrollant för att göra en besiktning. Kontrollanten kommer sedan skriva ett protokoll som du kan skicka till kommunens bygglovsenhet.

Ha koll på kökets köldmedier

Luftkonditionering i värmepumpar, kylskåp och frysar innehåller olika ämnen som kallas för köldmedier. Några av ämnena är miljöfarliga och därför måste särskilda regler tillämpas vid installation och användning. Om du skall installera nya kylelement med minst 10 kg köldmedia så måste du informera miljöförvaltningen i din kommun. Du ska sedan skicka in en kontrollrapport till din kommun gällande köldmediet varje år. Anlita en certifierad kylentreprenör som kontrollerar dina köldmedieaggregat regelbundet.

Ansök om tillstånd för gasol

Gasol är en mycket brandfarlig vara som används i många restauranger för att laga mat. Om ni skall ha gasol i ert kök så måste ni ansöka om tillstånd hos brandförsvaret. I ansökan behöver du ange vem som är ansvarig för hanteringen av gasolen.

Lämpliga ytor och platser för livsmedelshantering

Det är viktigt att planera köket rätt så att det finns plats och möjlighet att hantera livsmedel på rätt sätt. Det skall vara lätt att städa lokalen och de ytor som finns där inne. Överväg ett fogfritt och halkfritt massagolv. Kakel är enkelt att rengöra, om väggarna är målade måste det vara med en vattenbeständig färg som går att spola av. Bänkar i rostfritt stål gör det lätt att hålla arbetsytorna rena.

Det bör finnas separata arbetsbänkar så att man kan hantera olika typer av råa livsmedel som fisk, kyckling eller grönsaker, ätfärdiga livsmedel som smörgåsar och så att man kan förbereda specialkost för till exempel glutenintoleranta. Det bör dessutom finnas separata rum för jordiga råvaror, degberedning och styckning av kött.

Registrera livsmedelsanläggning

Två veckor innan du öppnar din restaurang så behöver du lämna in en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till din kommun. Även om du inte fått ett godkännande inom två veckor så får du starta din verksamhet.

Det är du som restaurangägare som ansvarar för att livsmedelslagstiftningen följs. Det innebär att livsmedlen skall vara säkra och hanteras på rätt sätt. Kunden som besöker dig skall inte vilseledas gällande matens innehåll eller kvalité. Köket och lokalen i övrigt skall vara anpassad för att hantera mat. Du och din personal skall ha god kunskap om livsmedelshygien och allergier.

 

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
12 Jan 2022