Rensa BDT-avlopp från fett

Tillsätt bakterier för att påskynda nedbrytning

Idag finns det bakterier man kan tillsätta i sitt BDT-avlopp som hjälper till med nedbrytningsprocessen och ser till att den går fortare. Att prova tillsätta bakterier kan vara ett sätt att komma åt problemet med fett.

Om du väntar besök och vet att det kommer vara extra tryck på avloppet under några veckor kan man förhindra att problem uppstår genom att köpa hem medel med extra bakterier. Det bästa är att tillsätta bakterierna på kvällen när avloppet inte används så att det får god tid att verka på.

Lukt från BDT-avlopp

Alla typer av avlopp, även sådana som är mycket välfungerande, kan ge ifrån sig en viss lukt. Det är naturligt och behöver inte nödvändigtvis betyda att något fel. Dock ska man vara mycket noggrann med vad man spolar ner i ett BDT-avlopp och göra allt för att minska mängden matrester som följer med diskvattnet ner i avloppet. Matrester bidrar inte bara till dålig lukt utan kan också locka till sig flertalet skadedjur. Köp en finmaskig sil och sätt i diskhon för att undvika att matrester spolas ner i ert BDT-avlopp.

Fakta om BDT-avlopp

BDT står för bad, disk och tvättvatten. Det är utgör allt avloppsvatten förutom det som spolas ner i toaletten. BDT-vatten är mindre farligt när det kommer till övergödning och smittspridning dock krävs det att det renas innan det släpps ut i naturen. De flesta som har ett reningssystem för BDT-vatten har ett annat system för toaletten exempelvis torrtoa, mulltoa eller separett. Man kan också ha ett enskilt avlopp som renar både BDT-vatten och vatten från toaletten. Det ställs dock mycket högre krav på ett sådant system än ett som bara är till för att rena BDT-vatten.

Fettflykt

Många gånger drabbas BDT-avlopp för något som kallas fettflykt. Det betyder att fettet inte stannar i avskiljaren utan att det följer med till de efterföljande avloppssystemen och skapar problem i bland exempelvis pumpbrunnar, rör, infiltrationer, minireningsverk och liknande. 

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
3 Jul 2022