Hantering av fett i hemmet - en genomgång

Hantering av fett i hemmet - en genomgång. Hur ska man göra med allt fett som bildas i samband med att man lagar mat?

Fett kan skapa stora problem och göra så att avlopp kleggar igen och att rör och ledningar riskerar att brista som en följd av detta. Här följer därför en genomgång kring hur man ska tänka och varför det är viktigt att ta denna fråga på ett större allvar än vad många gör.

Fett har lätt att fastna och stelna

Fett har lägre densitet än vatten. Rent konkret så innebär detta att om du häller ut fettet från en använd stekpanna i vasken så kommer detta att stelna någonstans inne i röret. Vattnet forsar vidare - men fetten kommer att stanna. Upprepas denna procedur tillräckligt många gånger så kommer detta slutligen att innebära ett stopp någonstans.

Det kan då ske inne dina egna stammar eller i den kommunala systemet. Oavsett vilket så kommer problem att uppstå. Därför så måste man också - även som privatperson - ta frågan om korrekt hantering av fett på ett större allvar. Restauranger och gatukök har krav på sig gällande hantering av fett - där måste man exempelvis ha en fettavskiljare installerad. För privatpersoner så råder det sunda förnuftet.

I och med att vi idag dels är fler människor och att vi dels också - rent generellt - använder oss av mer fett i samband med matlagning så måste också hantering tas till en ny, bättre nivå. Annars kan konsekvenserna bli stora och väldigt kostsamma. Ett exempel på detta gäller översvämning och en tillhörande vattenskada. En sådan är både kostsam, svår att korrigera och - väldigt onödig. Det senare sett till att den går att förhindra.

Så går du tillväga för att hantera fett i hemmet

Här följer fyra stycken användbara tips gällande hantering av fett i hemmet.

  • Skrapa ur förpackningar. Det enklaste är att skölja ur burkar och förpackningar rakt ner i slasken. Det är emellertid också det som kommer att skapa problem. Har du exempelvis en förpackning majonnäs - som innehåller väldigt mycket olja - så kommer fettet att fastna längs vägen om du sköljer ur den. Rådet är att du skrapar bort alla rester innan du sköljer. Resterna som du får med dig kan du slänga direkt ner i soppåsen. Tänk även på att detta även gäller för tallrikar som du ätit från. Gör det till en vana att skrapa bort alla matrester innan du sköljer!

  • Hushållspapper efter stekning. Handlar det om mindre mängder fett som bildats i samband med matlagning - eller exempelvis bakning - så kan hushållspapper med fördel användas för att samla upp resterna. Låt pannan svalna och ta sedan en tuss med papper för att torka ur. Papperet slänger du sedan i soppåsen för brännbart. Därefter diskar du som vanligt.

  • Häll ut och låt stelna! Större mängder av fett kan man hälla ut i en kopp - eller i exempelvis en tom mjölkartong - för att låta det stelna. Steker du bacon så kommer mycket fett att bildas och här är detta tips väldigt användbart. Då fettet stelnat så kan du skrapa ur behållaren rakt ner i påsen för matavfall.

  • Större mängder - tratt och plastflaska! Fritering har kommit att bli populärt. Gott, men väldigt flottigt. Vad gör man av det fett som används? Ett tips är att använda en tratt för att hälla ut det i en plastflaska - en vanlig petflaska fungerar. Även här kan en tom mjölkkartong vara ett alternativ. Använd dock aldrig glas för detta. Behållaren slängs sedan på återvinningscentralen där man kan få råd om hur den ska sorteras.

    Många kommuner i Sverige har börjat dela ut behållare för fett - med tillhörande tratt - gratis. Ett lovvärt initiativ som gärna får spridas ytterligare. Det handlar om en ren investering sett till hur stora kostnader som kan uppkomma om rör och ledningar drabbas av stopp av en en återkommande karaktär.
Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
13 Dec 2023