Återvinning av gammalt matfett

En fettavskiljare har två stycken klara fördelar. Den första är den mest uppenbara: genom att man reglerat för verksamheter som håller på med livsmedel - restauranger, caféer, gatukök, storkök, bagerier och så vidare - att en fettavskiljare måste finnas så har man också kommit till bukt med ett stort problem. Den andra anledningen handlar om återvinning av gammalt matfett - det som fastnar i fettavskiljaren - och vad som är möjligt att använda dessa restprodukter till.

Gammalt matfett återvinns och blir biobränsle

Detta handlar om vad som är möjligt att tillverka/producera av matfettet som man samlat upp. Vi har blivit bättre på att återvinna och ta tillvara på saker och ting. Fett är inget undantag och gällande just matfett så brukar detta användas bland annat för att tillverka stearin, tvål och målarfärg.

Den viktigaste satsningen dock - den sker på att återvinna matfett till biobränsle. Biobränsle som därefter kan användas som drivmedel till bussar, bilar och flygplan. Det går att framställa biobränsle i gasform, i flytande form och i fast form - exempelvis - pellets. Att just matfett - och annat avfall samt restprodukter inom jordbruk - är en bra källa förklaras av att det är den allra mest miljövänliga.

Så går det till när fett blir biogas

Den vanligaste metoden som används i Sverige för att framställa biogas är genom rötning. Det matfett som man hämtar från olika fettavskiljare läggs i en rötkammare på en biogasanläggning. Tillsammans med matavfall, gödsel, rester från lantbruksproduktion och industriavfall så ligger fettet i kammaren till dess att enbart rester återstår.

Dessa innehåller alla näringsämnen som funnits i, så att säga, originalversionen och det går därefter att använda som exempelvis gödsel. Du kan således skapa ett positivt kretslopp som gör gott för naturen genom att ta tillvara på ditt gamla matfett.

För en verksamhet inom livsmedel sker det naturligt - i och med kraven på en fettavskiljare. För dig som privatperson så handlar det om att skapa bättre vanor. Häll aldrig ditt matfett direkt i vasken - häll det i exempelvis en tom mjölkkartong och lämna denna på din lokala miljöstation.

Därför ställs de höga kraven i Sverige

En förklaring till varför det ställs höga krav i Sverige gällande fett från livsmedelsverksamheter är att då fettet stelnar så lägger det sig nämligen ovanpå vattnet. Spolar en restaurang ned sitt matfett i avloppet - utan att det finns en fettavskiljare - så kommer det stelnade fettet att lägga sig som en hinna i avloppsrören. Det kan leda till stopp och det kan leda till att rören i fråga spricker; det senare kan då i sin tur leda till översvämningar och vattenskador.

Genom att använda en fettavskiljare så stelnar fettet i fråga istället i behållaren och kan tömmas regelbundet utan att någon risk för stadens avloppssystem finns. Det är den stora anledningen till varför en fettavskiljare behövs och varför de hårda kraven ställs på de verksamheter vi nämnde.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
24 Nov 2020