Backventil för avlopp – så fungerar det

Översvämning i hemmet är en mardröm. Du kan undvika det genom att sätta in en backventil för avlopp - så fungerar det:

Du har säkert sett det på tv, översvämmade hus som riskerar att få rejäla skador. Intervjuade husägare som modfällda skakar på huvudet och säger att “försäkringen täcker inte”.

Eller så har du kanske varit med om det själv. Att vatten börjar stiga på golvet i källaren och du vet inte vad du ska ta dig till! Det bara strömmar in vatten från det kommunala avloppet. Vad ska du göra?!

När avlopp inte funkar som de ska och skickar in vatten i ditt hus, istället för att dra det ut från huset, är det inte kul att vara husägare. Översvämning hemma är både dyrt och jobbigt! Vatten har en förmåga att skapa stora skador som tar lång tid att reparera. Och precis som de modfällda i tv-intervjun är det många som får erfara att försäkringarna inte täcker skadorna. Kanske inte på långa vägar!

Stoppa vattnet att gå bakvägen

Det finns inget hundraprocentigt skydd mot sådana här händelser. Men det finns saker du själv kan göra för att skydda ditt hus mot översvämning och vattenskador. Du kan sätta in en så kallad backventil i din fastighet. Den skyddar ditt hem från att gatuledningens vatten ska vända, börja gå fel håll och komma in i källaren hemma hos dig.

En backventil ser ut ungefär som ett tallriksliknande lock och monteras i en brunn utanför ditt hus. Eller under golvet i din källare.

Den funkar som en svängdörr som bara kan gå åt ena hållet. Ventilens tallrikslock kan alltså bara släppa iväg vatten åt ena hållet, åt rätt håll. Vid en översvämning eller andra problem i gatuledningen kan vatten däremot börja forsa tillbaka, alltså fel väg i rören. Det är sådana gånger du riskerar att få en vattenskada via avloppet. Men med en fungerande backventil stängs tallrikslocket så att vattnet inte kan backa in i ditt hus igen.

Det är dock viktigt att du har koll på dina enheter till avloppet så att du sätter in backventilen på rätt ställe.

Skötseln viktig för funktionen

Din backventil hindrar alltså bakvatten från att tränga in i ditt hem. Det gäller både golvbrunnar och övriga enheter i ditt avloppssystem. Det är dock mycket viktigt att du sköter backventilen noga och kollar att den är fri och ren med jämna mellanrum.

Ett illa skött bakvattenskydd med en backventil som har smuts kring sig kan vagga in i dig i falsk trygghet. Om du har otur och inte håller ordning på din ventil kan den sluta fungera och inte ge dig något skydd när olyckan är framme. Kolla därför alltid instruktionerna noga och underhåll din backventil på det sätt som tillverkaren instruerar.

Det finns idag en rad olika backventiler och hela system för bakvattenskydd. De har olika funktioner och säkerhetsaspekter. Rådgör därför med en fackman innan du gör ditt val och se till att ett proffs är med när du monterar din backventil så du får den funktion du betalt för.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
2 Mar 2020