Egenkontroll av fettavskiljare

För verksamheter inom livsmedelshantering - cafeér, restauranger, gatukök, förskolor. äldreboenden, skolor och så vidare - så finns det krav att en fettavskiljare ska finnas installerad. Avger man mer fett än vad ett vanligt hushåll gör så ska detta också samlas upp genom just en fettavskiljare.

"Som fastighetsägare så har man ett ansvar i att se över sin fettavskiljare. Då den installeras så ska man genomföra en riskanalys och utöver denna så ska även saker som larm och fettskikt kontrolleras löpande. Det minimerar risken för skador och ger en längre hållbarhet."

På det stora hela så går principen ut på att fett har högre densitet än vatten och då fett stelnar så åker det uppåt; fastnar det då i en fettavskiljare så är det enkelt att tömma (något som sker löpande och enligt ett tecknat abonnemang) och man kan genom detta också förhindra att stadens rör, avlopp och ledningar tar skada och exempelvis kleggar igen.

Skötseln är viktig och delas mellan fastighetsägaren, restaurangägaren (eller den som bedriver livsmedelshanteringen) samt staden/kommunen (som då tömmer fettavskiljaren i fråga). Här finns också krav på egenkontroll på fastighetsägaren.

Så går en egenkontroll till

En fettavskiljare är utrustad med larm som säger till om det finns risk för överfyllnad eller stopp i avloppet, som tjuter om det behövs en tömning och som varnar för slam och sand på botten. Larmet ska fungera - det ingår i egenkontrollen.

Man ska även genomföra en riskanalys då fettavskiljaren installeras. Denna riskanalys kan exempelvis involvera bräddning av orenat spillvatten till följd av ett stopp i ledningarna. Även fettskikt ska kontrolleras. Vissa kommuner brukar rekommendera att man - vid kontroll av larmet - även rengör givaren.

Du kan ta hjälp med skötseln

Man kan inte begära att alla ska kunna allt om en fettavskiljare och att exempelvis en fastighetsägare och en person som bedriver livsmedelshantering ensamma ska ansvara för att fettavskiljaren ska vara i toppskick. Det är också därför man tjänar på mer professionell hjälp och där man kan anlita ett företag för översyn och besiktning - även utöver den årliga besiktningen som alltid ska göras.

Att en fettavskiljare ska finnas är till godo för alla och vi ska vara tacksamma att kraven har skärpts. Rena katastrofer skulle annars vara ett överhängande hot. Detta sett rent ekonomiskt; hur mycket kostar det att spola rent rör- och ledningar från fett och hur mycket kan en översvämning - som en direkt följd av ett sprucket rör - kosta? Att en fettavskiljare ska finnas är en självklarhet; men den ska vara funktionell, skötas på ett korrekt sätt och vara dimensionerad och anpassad för varje enskild verksamhet och fastighet också. Annars fyller den ingen funktion.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
14 Aug 2018