Hur fungerar en fettavskiljare?

Principen för en fettavskiljare är att fett är lättare än vad vatten är. Det gör att om exempelvis en person i ett restaurangkök häller ut fett i avloppet så kommer detta fett att fastna i en fettavskiljare (som påminner invändigt om en slags sluss) innan det når avlopp och vattenledningar. Då fettet stelnar inne i tanken så flyter det upp på ytan och blir lätt att rengöra. Samtidigt så sker det motsatta med exempelvis sand och smutspartiklar som istället fastnar på botten av fettavskiljaren. Vattnet å sin sida rinner - efter en tid - vidare och i och med att fett och smuts är separerade så kommer våra avloppsrör inte att ta någon skada.

"Fett väger mindre än vatten. Då fettet stelnar så åker det uppåt och lägger sig som en hinna ovanpå vattnet. Sköljer man ut fettet från en stekpanna i avloppet så kan detta - utan en installerad fettavskiljare - innebära en katastrof då rör, ledningar och avlopp riskerar att ta skada och spricka. En fettavskiljare samlar upp fettet innan det når våra ledningar."

Varför måste man en restaurang ha en fettavskiljare?

Grundregeln är att alla som är verksamma inom livsmedelshantering - och som därmed avger mer fett än ett vanligt hushåll - ska ha en fettavskiljare installerad. Det ligger på fastighetsägarens ansvar och exempel på de som berörs är restauranger, caféer, förskolor, äldreboenden, gatukök och vårdcentraler.

Skötseln sköts av fastighetsägaren som har ett ansvar i att dels se till att rätt fettavskiljare installeras sett till vilken typ av verksamhet som bedrivs och att denna har rätt dimensioner. Tömning sker löpande och fungerar enligt ett rådande avtal där man brukar säga att ungefär var sextionde dag är en bra intervall att förhålla sig till. Tömningen i fråga sköts av kommunen/staden.

Vilka risker finns om kraven på fettavskiljare försvinner?

Det finns risker som primärt är ekonomiska. För exempelvis en fastighetsägare så förhindrar en fettavskiljare kostsamma renoveringar och dyra åtgärder. Rör och ledningar i huskroppen är känsliga. Börjar fett samlas i dessa så kan det komma att krävas en spolning och dessa kan leda till att en ledning spricker - något som då kan innebära en översvämning och omfattande vattenskador. Även rent sanitärt finns en risk om man negligerar kraven på fettavskiljare. Detta genom att råttor och andra skadedjur söker sig in i rör- och ledningar.

Ur en stads perspektiv så handlar riskerna om samma saker - men i en avsevärt mycket större skala. Systemet är känsligt och riskerna om någonting kollapsar är för stora. En fettavskiljare är en billig garanti och därför så ställs också dessa höga - men fullt rimliga - krav på vilka som ska använda sig av fettavskiljare.

Till protokollet ska också föras att det går att ansöka om dispens. Har du ett litet café som enbart säljer smörgåsar och inte använder exempelvis ett stekbord så kan du beviljas en dispens.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
12 Oct 2018