Korrekt underhåll av fettavskiljare

En fettavskiljare måste underhållas regelbundet. Underhållet innefattar bl a tömning, påfyllning av vatten samt allmän rengöring.

Vad ingår i underhåll av en fettavskiljare?

Det absolut viktigaste gällande underhållet av en fettavskiljare handlar om tömningen. Beroende på vilken kommun man tillhör samt vilken typ av verksamhet man har - storlek exempelvis - så finns det givna regler att följa gällande när fettavskiljaren ska tömmas. Ett bra alternativ är att använda abonnemangstömning där man regelbundet får det underhåll som krävs. Detta i och med att man i samband med tömningen kan se över skicket samt fylla på med nytt vatten i cisternen.

Nytt vatten är ett måste. Som vi sa ovan; fett väger mindre än vatten och genom en fettavskiljare så använder man sig av den fysiologi som finns. Fettets högre densitet gör att det strävar uppåt medan vattnet i sin tur åker vidare ner i avloppssystemet efter en tid.

Det som dock är viktigt att veta är att smuts, slam och andra partiklar har lägre densitet än vatten och således åker ner i botten av tanken. På dessa fastnar tyvärr fett som då riskerar att spolas med och åsamka skada på stammarna: därav finns också kraven på en regelbunden tömningsrutin och noggrann rengöring i samband med denna.

Både verksamhetsutövaren och fastighetsägaren har ansvar

Vem är det som ansvarar för fettavskiljaren? Det är både den som äger fastigheten och den som bedriver en verksamhet i en tillhörande lokal. Vi tittar närmare på hur detta ansvar fördelas:

Fastighetsägarens ansvar:

I och med att en fettavskiljare tillhör fastighetens VA-installation så ligger det på dennes lott att se till att en sådan finns installerad. Det är en del av ansvaret. Vidare så ska även fastighetsägaren se till att fettavskiljaren är rätt dimensionerad och installerad enligt svensk standard SS-EN 1825.

Underhållet ska enligt de gällande reglerna i kommunen och en årlig besiktning - utförd av en fackman - ligger också på fastighetsägarens bord. I en sådan besiktning brukar krav på att in- och utloppet kontrolleras, att skiljeväggarna är rena och hela, att larm och display är fungerande samt att fettavskiljarens kondition i stort är godkänd.

Verksamhetsutövarens ansvar:

Den som driver verksamheten ansvarar för att fettavskiljaren blir tömd enligt de givna rekommendationerna som ges vid startbeskedet. Det brukar vara smidigast att teckna ett abonnemang för detta.

Skulle verksamhetsutövaren ändra sin verksamhet - bygga ut, köpa nya stekbord, investera i nya lösningar i köket så måste en anmälan göras för att en kontroll av fettavskiljaren ska kunna genomföras. De nya behoven kanske ställer helt andra krav på fettavskiljarens kapacitet.

 

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
16 Dec 2020