Så fungerar en avfallskvarn

En avfallskvarn är en mekanism som installeras i diskbänkens avlopp för att mala ner köksavfall som sedan spolas bort. Miljöfördelarna är omdiskuterade.

Hur fungerar en avfallskvarn?

En avfallskvarn är en cylinderformad apparat som byggs in under diskbänken i anslutning till avloppet. Kvarnen innehåller ett motordrivet rivverk som finfördelar organiskt köksavfall som till exempel potatisskal eller matrester för att dessa ska kunna spolas bort i avloppssystemet. Rivverken kan se lite olika ut, men de har alla gemensamt att de samverkar med rinnande vatten. En fördel med processen är att reningsverk sedan kan använda köksavfallet för att framställa biogas, som i sin tur kan användas vid bland annat värme- och elproduktion.

Hur vanlig är avfallskvarnen?

Avfallskvarnen introducerades först i USA på 1920-talet. Idag finns där en avfallskvarn i så gott som varje hushåll. Till Sverige kom avfallskvarnen under 1940-talet, men blev då aldrig särskilt populär. Med dagens nya miljökrav har dock avfallskvarnen blivit aktuell igen, intresset för dem växer ständigt och svenska kommuner har generellt blivit mindre restriktiva gällande avfallskvarnar.

Mängden organiskt köksavfall har ökat, och då nermalda matrester kan spolas iväg och omvandlas till biogas i stadens reningsverk istället för att transporteras på vägarna för att eldas upp i förbränningsanläggningar anses avfallskvarnen nu vara ett någorlunda miljövänligt alternativ. I kommuner som Stockholm, Huddinge och Järfälla har tidigare restriktioner lättats och installation av avfallskvarn har blivit mer och mer vanligt när man till exempel bygger nytt.

Vad kostar en avfallskvarn?

En bra avfallskvarn kostar ungefär från 3.500 - 4000 kr och uppåt. Det kan vara lockande att skaffa en billigare variant, men tänk på att en avfallskvarn generellt låter mycket. Ju billigare desto mer oväsen för den ofta, och det kan bli irriterande i längden.

Avfallskvarnar har olika kapacitet

Till ett hushåll på fyra personer räcker det med en mindre variant som i regel kostar lite mindre och inte tar upp så mycket plats under diskbänken. De något större modellerna klarar av större mängder matavfall och kan hantera även väldigt hårda produkter. Nackdelen är att de kan ta upp så gott som hela utrymmet under diskbänken, och priset är högre.

En avfallskvarn kan kopplas till både kommunala avloppsystem eller system med egen brunn. Har du eget privat brunnssystem töms det systemet oftast en gång om året och slammet rötas och blir biogas. Även om du har eget brunnssystem ska du dock kontakta din kommun innan du skaffar och kopplar in en avfallskvarn.

Fördelar:

  • Smidigt
  • Hur sin tallrik än ser ut efter maten kan du bara spola av den och så är matresterna borta.
  • Luktfritt
  • Du slipper lukten av gamla matrester i soppåsar som får stå.
  • Miljövänligt
  • I jämförelse med att transportera mängder av sopor till förbränningsanläggningar anses det
  • här vara ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Det allra bästa du kan göra för miljön är dock att kompostera själv, något som långt från alla har möjlighet till.

Nackdelar:

  • Buller. De flesta avfallskvarnar låter en del när de används. Det är ju bara tillfälligt, men se upp lite för de billigare varianterna som ofta låter mer.
  • Din kommun avgör. Alla kommuner tillåter inte installation av avfallskvarnar. Kontakta alltid din kommun eller den din kommun anlitar för hantering av matavfall innan du skaffar och kopplar in en avfallskvarn.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
21 Sep 2020