Så fungerar en gravitationsavskiljare

En gravitationsavskiljare av betong är något som lämpar sig för restauranger, cafeér, slakterier och andra hanterare av livsmedel.

Gravitationen gör att fettet som åker med i spillvattnet fastnar på botten och där man sedan på ett enkelt sätt kan rengöra trumman där fettet i fråga hamnar. Tack vare betonggjutningen så garanteras en stabil konstruktion som håller över en längre tid. Gravitationsavskiljaren har en betäckning i gjutjärn; det ökar livslängden ytterligare.

Varför måste man då använda en gravitationsavskiljare eller någon annan typ av fettavskiljare? Det handlar på det stora hela om att skona rör- och ledningar från skador. Fett som hamnar i avloppet följer med vattnet - men bara till viss del. Då fettet stelnar så flyter det ovanpå vattnet och fastnar då i avloppsledningarna. Detta går inte bort av sig självt, men det ger dels ett sämre flöde av vatten och dels finns en stor risk att rören täpps igen och, som en följd av detta, kan spricka.

Numera är det lag på att restauranger, caféer, korvkiosker, slakterier och skolkök ska ha en fettavskiljare i anslutning till verksamheten och att skötseln kring denna ska ske enligt vedertagna regler. Det är något som alla tjänar på.

Behöver jag som privatperson en fettavskiljare?

Nej, det är bara de som hanterar mat och därmed också fett i större kvantiteter som behöver en fettavskiljare. Däremot kan man sia lite om framtiden i denna fråga. Vi lagar mat på ett annorlunda sätt idag och genom detta så använder vi också mer fett. I det här fallet gäller devisen om många bäckar små. Faktum är att många avloppsledningar inte är dimensionerade för att klara av det de idag ställs inför.

I takt med att Sveriges befolkning blir större så ökar också användningen av avlopp och vatten; det ökar påfrestningen och i kombination då med den ökade mängden fett i samband med matlagning så kan stora problem dyka upp i framtiden. Detta gäller särskilt i större städer som Stockholm, Malmö och Göteborg. Där måste man hitta lösningar och det handlar då antingen om att - etappvis - byta ut och/eller förstärka rören eller genom att hitta alternativa lösningar.

Vi tror inte att en fettavskiljare kommer att finnas i varje bostad i framtiden. Däremot så kan säkerligen andra, lättare, alternativ komma att placeras i fastigheter.

Det kan du göra för att hjälpa

Det bästa sättet att undvika stopp och skador i avloppsledningarna är att gå till sig själv och se hur man själv agerar vid matlagningen. Många slarvar i den här frågan. Man steker sin köttbit och därefter så häller man stekfettet rakt ner i avloppet. Det är exakt det som skapar problemen.

Genom att ändra sina invanda mönster och rutiner så kan man skona rören. Att exempelvis låta fettet stelna och därefter torka ur pannan med hushållspapper är en lösning. En annan är att hälla fettet i en tom mjölkkartong och låta det stelna där. Genom detta så kan man komma undan de stora problem som lurar runt hörnet.

Bor man dessutom i en villa så kan den här hanteringen av fett spara väldigt mycket pengar. Ett stambyte eller en relining är inte gratis att åtgärda; och det är heller inte en vattenskada ifall en avloppsledning skulle spricka. Ta hand om fettet på rätt sätt. Det tjänar vi alla på.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
16 Oct 2019