Så fungerar en luftrenare med ozon

En luftrenare med ozon har inget filter som de flesta andra luftrenare utan den fungerar så att den producerar ozon som genom att bilda nya molekyler bryter sönder och dödar skadliga och illaluktande molekyler. På det sättet försvinner skadliga mögelsporer och andra dofter. När det produceras ozon genom att syre passerar ett elektriskt fält, så kallad koronaurladdning. Det finns lågfrekvent- och högfrekvent koronaurladdning.

Den högfrekventa laddningen kan skapa farliga restprodukter såsom kväveoxid och svavelsyra. De som säljer ozonrenare hävdar att ozongeneratorer inte är farliga om de används på rätt sätt. Det finns apparater som använder ozon för luktsanering i olika utföranden och prisklasser. Om man skall använda en ozongenerator för luftrening är det viktigt att man är mycket påläst och använder den på korrekt sätt.

Kritik mot luftrenare med ozon

Flera kritiska röster har höjts angående ozongeneratorer. Det som kritiseras är en rad olika saker.

 • Ozon kan vara hälsofarligt i sig.

  Ozon är en giftig gas och man skall inte vara i rum där luktsanering med ozon pågår. Forskare vid Karolinska Institutet har kommit fram till att både kort- och långvarig exponering för ozon kan orsaka lungsjukdomar och astma. Dock varierar känsligheten från person till person. Ref: https://ki.se/imm/ozon

 • Ozon kan reagera dåligt med vissa material

  Gasen ozon kan skada tunna material som tyg och papper. Det kan göra att metall rostar och torka ut gummi.

 • Ozon fungerar inte så bra som det sägs

  Det sägs att ozon tränger in i möbler och väggar, det är dock en sanning med modifikation. Ozon tränger in en bit men hur djupt beror på materialets uppbyggnad och ozonets koncentration. Det är inte alltid det hjälper ta bort lukt helt om ett rum är riktigt inpyrt av urin eller rök.

 • Ozon tar inte bort huvudproblemet

  Om du använder en ozongenerator för att få bort mögelukt så kan det fungera som en tillfällig lösning men huvudproblemet, som i det här fallet är fukten som skapar möglet, är inte borta.

Bra sätt att få en bra inomhusmiljö

Det finns andra sätt att få bort dålig lukt och göra inomhusluften bättre för människor och djur.

 • Kontrollera ventilationen

  Se till att inget blockerar ventilationen så att du får in frisk luft. Även om du tycker det drar så skall du inte sätta för dem då den luften behövs.

 • Fyll på med krukväxter

  Det finns flera vanliga krukväxter som oskadliggör farliga ämnen på ett naturligt sätt. Fredskallor, svärmorstunga, palmer, orkideér, paradisträd och flera andra har bra luftrenande egenskaper. De ökar dessutom luftfuktigheten och minskar statisk elektricitet från skärmar och andra apparater.

 • Minska på textilier

  Det är hemtrevligt med gardiner och mattor men de samlar kvalster och damm. Vill du ha friskare inomhusluft gör du rätt i att banta på kuddar, filtar och allt tyg i övrigt.

 • Städa

  Att dammsuga är mycket effektivt för att bli av farliga partiklar som finns i luften. Idag finns mycket effektiva och prisvärda dammsugare med bra filter som hjälper dig få bättre luft inomhus.

Vi löser fetthanteringen i er verksamhet med rätt fettavskiljare!
14 Nov 2021